acquistare viagra in farmacia senza ricetta oskomega.pl | Egzamin B - PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KAT. „B”
comprar cialis generico

Egzamin B - PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KAT. „B”

Email Drukuj PDF
Spis treści
Egzamin B
PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KAT. „B”
WYKŁADY I KONSULTACJE
EGZAMIN NA PLACU MANEWROWYM NA KAT. „B”
EGZAMIN W RUCHU MIEJSKIM NA KAT. „B”
Wszystkie strony


PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KAT. „B”Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każde egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętności kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

• zadania do wykonania na placu manewrowym,
• elementy zadań podlegające ocenie,
• warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych,
• ogólne zasady realizacji zadań podczas jazy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń,
• ogólne kryteria oceny jazdy domowej.

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują). Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

 

Szybki kontakt

602 328 657

Napisz do nas

Pole "Twój Email" jest wymagane *


 A   B 

To nie jest adres email


   

Galeria

Statystyka

Odsłon : 190926
1