Cennik

Całkowity koszt prawa jazdy:

Rodzaj kursu Kat A Kat B Kat A+B
Zajęcia teoretyczne 30h 30h 30h
Zajęcia praktyczne 20h 30h 30h kat.”B”

20h kat. „A”

Cena 999zł 1,400zł 2,300zł
Badanie lekarskie 50,00zł 50,00zł 50,00zł
Materiały w cenie kursu w cenie kursu w cenie kursu
Zdjęcie do prawa jazdy 14,00zł 14,00zł 14,00zł
Koszt egzaminu państwowego 162,00zł 134,00zł 296,00zł
Odbiór prawa jazdy 84,00zł 84,00zł 84,00zł
Całkowity koszt prawa jazdy 1,309zł 1,682zł 2,744z