Pierwsza Pomoc

a) Kursów oraz szkoleń z pierwszej pomocy indywidualnych i grupowych (w każdej grupie wiekowej),

b) kursów pierwszej pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, wyższych, itp.,

c) kursów pierwszej pomocy dla firm (materiał szkoleniowy dostosowujemy do branży jaką zajmuje się firma).

d) szkolenia z pierwszej pomocy w każdej grupie zawodowej,

d) indywidualne kursy pierwszej pomocy dla gwiazd i ludzi show biznesu,

e)  edukacja chorych na cukrzycę,

f ) kursy bhp

Ponadto realizujemy:

a) Zabezpieczenia medyczne wszelkiego rodzaju imprez masowych,

b) Pokazy ratownictwa medycznego,

c) Krajowy i międzynarodowy transport medyczny- zespoły „S”, „ P”, „ T”,

d) Doradztwo dla mediów –  pomoc w reportażach, artykułach, filmach i innych medialnych wydarzeniach związanych bądź zawierających wątki  z dziedziny  medycyny ratunkowej.

Szkolenia oraz kursy biorą początek prosto z życia. Niejednokrotnie możemy stać się świadkami zdarzenia, w którym to nasze umiejętności będą decydować o losach dalszego istnienia osoby poszkodowanej w święcie żywych. Umiejętności zdobyte w czasie szkoleń pozwolą Państwu nabrać pewności do szybkiego podejmowania decyzji a także skuteczności w działaniu.

Kursy i szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej oraz Polskiej Rady Resuscytacji, wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu edukacji.

Szkolenia odbywać się będą na terenie naszej firmy bądź w zaproponowanym przez Państwa miejscu.

Koszty szkoleń uzależnione są od miejscowości w której będą odbywać się zajęcia, rodzaju wykonywanego kursu czy liczebności kursantów. Nasza firma oprócz wystawienia faktury za swoje usługi rozliczyć się może na podstawie umowy o dzieło bądź zlecenie.

PLAN ZAJĘĆ OBEJMUJĄCY  ZAKRES WIEDZY Z DZIEDZINY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Pierwsza pomoc przed medyczna:

1. Wprowadzenie do zajęć z zakresu pierwszej pomocy Wykłady

a)      aspekty prawne dotyczące udzielenia pierwszej pomocy

b)      elementy ustawy o państwowym ratownictwie medycznym

c)      omówienie poszczególnych układów anatomii i fizjologii człowieka, niezbędnych do umiejętności prowadzenia BLS oraz części urazowej

d)     wsparcie psychiczne dla poszkodowanego

e)      ewakuacja ze strefy zagrożenia

Czas trwania: 2 godziny

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u osób dorosłych  z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

a)      wezwanie pomocy

b)      bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia

c)      ocena stanu poszkodowanego

d)     techniki udrażniania dróg oddechowych

e)      pośredni masarz serca

f)       zastosowanie odpowiedniej pozycji  do stanu poszkodowanego

Czas trwania: 5 godzin

3.  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u niemowląt i dzieci

a)      wezwanie pomocy

b)      bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia

c)      ocena stanu poszkodowanego

d)     techniki udrażniania dróg oddechowych

e)      pośredni masarz serca

f)       zastosowanie odpowiedniej pozycji  do stanu poszkodowanego

Czas trwania 5 godzin

4.  Postępowanie ratunkowe w urazach

a)      badanie urazowe poszkodowanego

b)      technika wstępnego opracowywania ran w nagłych sytuacjach

c)      unieruchomienie złamań i zwichnięć

d)     tamowanie krwotoków

e)      postępowanie ratunkowe przy porażeniu prądem

f)       postępowanie ratunkowe w oparzeniach

g)      postępowanie ratunkowe w sytuacji podtopień

Czas trwania: 5 godzin

5. Postępowanie ratunkowe w innych nagłych sytuacjach

a)      pierwsza pomoc w zadławieniu

b)      pierwsza pomoc przy ukąszeniach i użądleniach

c)      pierwsza pomoc w zatruciach

d)     pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania

e)      pierwsza pomoc w sytuacji nagłego zachorowania (omdlenie, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna)

Czas trwania: 5 godzin

5.  Pierwsza pomoc w wypadkach masowych i katastrofach

a)      Ocena sytuacji

b)      segregacja medyczna

c)      problemy psychologiczne

d)     powiadomienie służb ratowniczych

Czas trwania: 2 godziny